EnglishAlbanianMacedonian
  • Физичко лице на возраст од 18 до 70 години.
  • Резидент со постојана адреса на живеење и важечка лична карта.
  • Потврда за вработување или извод од банка за последните три месеци
  • Износ на кредитот: од 100 до 30.000 евра (во денарска противвредност)
  • Рок на отплата: од 2 до 240 месеци
  • Трошоци: каматна стапка и провизии согласно договорот за кредит
  • Одобрување на кредитот во рок од 1 час до 3 дена, а одобрениот износ ќе Ви биде префрлен во најбрз можен рок.
  • Доколку сакате да ги прочитате сите услови, тоа можете да го направите на следниот линк.
Top